AIPEU GROUP C CHENNAI CITY SOUTH DIVISION WELCOMES YOU

Sunday 23 March 2014

நந்தனம் அஞ்சலகத்தில் தபல்கரராக பணிபுரியும்  தோழர் P.ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் 23/03/2014 அன்று இயற்கையெதினார் என்பதை வருத்ததுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். அவருடைய பிரிவால் வாடும் அவருடைய குடும்பத்தினர் மற்றும் நந்தனம் அஞ்சல் உழியர்களுக்கும் ஆழந்த இரங்களையும் அஞ்சலியையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.


அன்னாரின் இறுதி ஊர்வலம் 24.03.2014 அன்று மாலை 3.00 மணியளவில் 12/355A, 19வது தெரு GKM காலனி, பெரியார் நகர், சென்னை 600082 நடைப்பெற உள்ளது.

Saturday 8 March 2014

”மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா”

வீ‌ட்டி‌ற்கு‌ள்ளே இரு‌ந்த பெ‌ண் சமுதாய‌ம் த‌ற்போது வா‌னி‌ல் பற‌ந்து கொ‌‌ண்டிரு‌க்‌கிறது எ‌ன்றா‌ல், அத‌ற்கு ‌வி‌த்‌தி‌ட்ட ப‌ல்வேறு போரா‌ட்ட‌ங்க‌ளி‌ன் வெ‌ற்‌றி ‌தினமே இ‌ந்த மக‌ளி‌ர் ‌தினமாகு‌ம்.

Wednesday 5 March 2014

NATIONAL COUNCIL (Staff Side) Member raised strong objections against the Terms of Reference of 7th Pay Commission

Tele :13382286
NATIONAL COUNCIL (Staff Side)
Joint Consultative Machinery for Central Government Employees
13-C. Ferozshah Road, New DelhI-110001

No.NC-JCM/2014/VII CPC 
Dated: March 3, 2014
The Secretary,
Department of Personnel & Training,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
North Block,
New Delhi

Dear Sir,
Sub: Terms of Reference of the 7 Central Pay Commission

It is reported that, the Union Cabinet in its meeting, held on 28th February, 2014, has approved the Terms of Reference of the 7th Central Pay Commission. We have gone through the same. We find that the Terms of Reference finalized by the Government is at variance in many respects to the Draft Terms of Reference the Staff Side had submitted to you on 25.10.2013 after holding in-house discussionon 24.10.2013.

At the conclusion of the meeting held on 24.10.2013, it was agreed that the Government would consider our suggestions in the matter and will convene another meeting with the presence of the Secretary (Expenditure) to iron out the differences, if any, and explore the possibilities of an agreement in the matter.

We regret to inform you that no such meeting was convened and no attempt was made by the Official Side to arrive at an agreed Terms of Reference. We find that the Government has rejected our suggestions for either taking a decision in the matter of Interim Relief, Merger of D.A., representation of labour nominee in the Commission itself, inclusion of the Grameen Dak Sewaks within the purview of the 7th CPC, bringing parity in pension between the past and present pensioners, covering the employees appointed on or after 01.01.2004 within the ambit of the Defined Benefit Pension Scheme, date of effect, settlement of the pending items in the National Anomaly Committee etc. or referring those issues to the Commission itself for an Interim Report. 

During discussions on 24th October, 2013, the Staff Side had also pointed out that the proposals sent by various ministries, seeking approval for rectification in VI CPC anomalies, are pending with the Ministry of Finance, and requested that approval may be given to all such proposals before finalization of VII CPC Terms of Reference. It seems, no action has been taken on those proposals.

Besides, we are to state that the existing Productivity Linked Bonus(PLB)Scheme, being a bilateral agreement, cannot be subjected to scrutiny and examination by the 7th CPC.

We, therefore, request you to kindly convene a meeting of the Standing Committee of National Council (JCM) to discuss the issue, so as to make amendments to the Terms of Reference finalized by the Government arbitrarily.

Yours faithfully,
sd/-
(Shiva Gopal Mishra)
Member
Standing Committee
National Council - JCM

CIRCLE UNION LETTER TO PMG, CCR ON ARBITRARY RECOVERY OF MINUS BALANCE AT CHENNAI CITY SOUTH DN
GPF Interest Rates and CPF Interest Rates fixed at 8.7% for the Year 2014-15

GPF INTEREST RATES AND CPF INTEREST RATES FIXED AT 8.7% FOR THE YEAR 2014-15 – FINANCE MINISTRY ISSUES ORDERS – INTEREST AT THE RATE OF 8.7% ALSO APPLICABLE FOR OTHER PROVIDENT FUNDS SUCH AS ALL INDIA SERVICES FUND, STATE RAILWAY PROVIDENT FUND, DEFENCE SERVICES GPF ETC

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the 4th March, 2014
RESOLUTION
It is announced for general information that during the year 2014-2015, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8.7% (Eight point seven per cent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 1.4.2014. The funds concerned are:—
1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.
sd/-
(Peeyush Kumar)
Director (Budget)

Tuesday 4 March 2014

COMPARISON OF 6TH AND 7TH CPC TERMS OF REFERENCE

Comparison table is given below, there is no much difference between the ToR of both CPC


The below table describes the difference in Terms of References between 6th and 7th CPC...

Terms of Reference of the Sixth Central Pay Commission 

A. To examine the principles, the date of effect thereof that should govern the structure of pay, allowances and other facilities/benefits whether in cash or in kind to the following categories of employees :-

1. Central government employees – industrial and non-industrial.
2. Personnel belonging to the All India Services.
3. Personnel belonging to the Armed Forces.
4. Personnel to the Union Territories.
5. Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department.
6. Members of the regulatory bodies (excluding the RBI) set up under Acts of Parliament*.
7. Officers and employees of Supreme Court of India**.

B. To transform the Central Government Organisations into modern, professional and citizen-friendly entities that are dedicated to the service of the people.

C. To work out a comprehensive pay package for the categories of Central Government employees mentioned at (A) above that is suitably linked to promoting efficiency, productivity and economy through rationalization of structures, organizations, systems and processes within the government, with a view leveraging economy, accountability, responsibility, transparency, assimilation of technology and discipline.

D. To harmonize the functioning of the Central Government Organisations with the demands of the emerging global economic scenario. This would also take in account, among other relevant factors, the totality of benefits available to the employees, need of rationalization and simplification, thereof, the prevailing pay structure and retirement benefits available under the Central Public Sector Undertakings, the economic conditions in the country, the need to observe fiscal prudence in the management of the economy, the resources of the Central Government and the demands thereon on account of economic and social development, defence, national security and the global economic scenario, and the impact upon the finances of the States if the recommendations are adopted by the States.

E. To examine the principles which should govern the structure of pension, death-cum-retirement gratuity, family pension and other terminal or recurring benefits having financial implications to the present and former Central Government employees appointed before January 1, 2004.

F. To make recommendations with respect to the general principles, financial parameters and conditions which should govern payment of bonus and the desirability and feasibility of introducing Productivity Linked Incentive Scheme in place of the existing ad hoc bonus scheme in various Departments and to recommend specific formulae for determining the productivity index and other related parameters.

G. To examine desirability and the need to sanction any interim relief till the time the recommendations of the Commission are made and accepted by the Government. *A. vi substituted by Ministry of Finance Resolution No.5/2/20006-E.III (A) dated the 7th December, 2006. **A. vii substituted by Ministry of Finance Resolution No.5/2/2006-E.III (A) dated the 8th August, 2007.

The Commission will devise its own procedure and may appoint such Advisers, institutional consultants and experts, as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence, as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission.

The Government of India trusts that State Governments, Service Association and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance. The Commission will have its headquarters in Delhi.

The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized.
Terms of Reference of the7th Central Pay Commission

Cabinet approved TOR of 7th CPC 7th Central Pay Commission

The Union Cabinet today gave its approval to the Terms of Reference of 7th Central Pay Commission (CPC) as follows:-
a) To examine, review, evolve and recommend changes that are desirable and feasible regarding the principles that should govern theemoluments structure including pay, allowances and other facilities/benefits, in cash or kind, having regard to rationalization and simplification therein as well as the specialized needs of various Departments, agencies and services, in respect of the following categories of employees:-
i. Central Government employees-industrial and non-industrial;
ii. Personnel belonging to the All India Services;
iii. Personnel of the Union Territories;
iv. Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department;
v. Members of regulatory bodies (excluding the Reserve Bank of India) set up under Acts of Parliament; and
vi. Officers and employees of the Supreme Court.

b) To examine, review, evolve and recommend changes that are desirable and feasible regarding principles that should govern the emoluments structure, concessions and facilities/benefits, in cash or kind, as well as retirement benefits of personnel belonging to the Defence Forces, having regard to historical and traditional parities, with due emphasis on aspects unique to these personnel.

c) To work out the framework for an emoluments structure linked with the need to attract the most suitable talent to Government service, promote efficiency, accountability and responsibility in the work culture, and foster excellence in the public governance system to respond to complex challenges of modern administration and rapid political, social, economic and technological changes, with due regard to expectations of stakeholders, and to recommend appropriate training and capacity building through a competency based framework.

d) To examine the existing schemes of payment of bonus, keeping in view, among other things, its bearing upon performance and productivity and make recommendations on the general principles, financial parameters and conditions for an appropriate incentive scheme to reward excellence in productivity, performance and integrity.

e) To review the variety of existing allowances presently available to employees inaddition to pay and suggest their rationalization and simplification, with a view to ensuring that the pay structure is so designed as to take these into account.

f) To examine the principles which should govern the structure of pension and other retirement benefits, including revision of pension in the case of employees who have retired prior to the date of effect of these recommendations, keeping in view that retirement benefits of all Central Government employees appointed on and after 01.01.2004 are covered by the New Pension Scheme (NPS).

g) To make recommendations on the above, keeping in view:
i. the economic conditions in the country and need for fiscal prudence;
ii. the need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditures and welfare measures;
iii. the likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments, which usually adopt the recommendations with some modifications;
iv. the prevailing emolument structure and retirement benefits available to employees of Central Public Sector Undertakings; and
v. the best global practices and their adaptability and relevance in Indian conditions.

h) To recommend the date of effect of its recommendations on all the above. The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution.

It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalised. 

The decision will result in the benefit of improved pay and allowances as well as rationalization of the pay structure in case of Central Government employees and other employees included in the scope of the 7th Central Pay Commission.

Background
Central Pay Commissions are periodically constituted to go into various issues ofemoluments’ structure, retirement benefits and other service conditions of Central Government employees and to make recommendations on the changes required.

Revision of Interest Rates for Small Savings Schemes for the Financial Year 2014-15 Announced


Various decisions taken by the Government of India on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for Comprehensive Review of National Small Savings Fund (NSSF), were communicated to all concerned by the Government through its Office Memorandum dated 11th November, 2011.
 
            One of the decisions of the Government based on the recommendations of the Committee relates to revision of interest rates every financial year, to be notified before 1st April of that year.  Accordingly with the approval of the Finance Minister, the rates of interest on various small savings schemes for the Financial Year 2014-15 effective from 01.04.2014, on the basis of the interest compounding/payment built-in in the schemes, shall be as under :
 
Scheme
Rate of interest
w.e.f.01.04.2013
Rate of Interest
w.e.f. 01.04.2014
1.
2.
3.
 Savings Deposit
4.0
 
4.0
 
 1 Year Time Deposit
8.2
8.4
 2 Year Time Deposit
8.2
8.4
 3 Year Time Deposit
8.3
8.4
 5 Year Time Deposit
8.4
8.5
 5 Year Recurring
Deposit
8.3
8.4
 5 Year SCSS
9.2
9.2
 5 Year MIS
8.4
8.4
 5 Year NSC
8.5
8.5
 10 Year NSC
8.8
8.8
PPF
8.7
8.7
 
       The necessary notifications will be notified separately in this regard in due course. 

Sunday 2 March 2014

CONDUCT INTENSIVE CAMPAIGN AND MAKE THE 4TH APRIL NAGPUR NATIONAL CONVENTION A GRAND SUCCESS!

Confederation Circular


CONFEDERATION OF CENTRAL GOVT. EMPLOYEES & WORKERS
      1st Floor, North Avenue PO Building, New Delhi – 110001
      Website: www.confederationhq.blogspot.com
            Email: confederationhq@gmail.com

                                                                                  
Circular No. 13                                                  Dated 2.3.2014

GOVERNMENT REFUSED TO ACCEPT THE MAIN DEMANDS OF THE CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES.

CONFEDERATION NATIONAL SECRETARIAT CALLS UPON THE ENTIRE CG EMPLOYEES TO PROTEST AGAINST THE ARBITRARY AND UNILATERAL DECISION OF THE GOVERNMENT.

HOLD NATION WIDE PROTEST DEMONSTRATION IN FRONT OF ALL OFFICES AND AT ALL IMPORTANT CENTRES ON 7TH  MARCH 2014 OR AT ANY IMMEDIATE CONVENIENT DATE.
SEND PROTEST SAVINGRAM TO THE PRIME MINISTER.

PREPARE for AN INDEFINITE STRIKE IMMEDIATELY AFTER GENERAL ELECTION DEMANDING , MERGER OF DA , INTERIM RELIEF , INCLUSION OF GDS UNDER 7THCPC, PARITY IN PENSION, DATE OF EFFECT 1/1/2014, SCRAP NEW PENSION SCHEME, SETTLE ANOMOLIES,INCLUSION OF LABOUR REPRESENTATIVE IN THE PAY COMMISSION AND OTHER DEMANDS IN THE 15 POINT CHARTER OF DEMANDs.

CONDUCT INTENSIVE CAMPAIGN AND MAKE THE 4TH APRIL NAGPUR NATIONAL CONVENTION A GRAND SUCCESS

Dear Comrades,

The Union Cabinet approved the Finance Ministry’s proposal on terms of reference of the 7th CPC.  We have placed the full text of the same on our website.  None of the suggestions made by the Staff Side was accepted by the Government. 

However, our concern over the date of effect seems to have been taken note of.  The terms of reference has left the effective date of its recommendations to be decided by the Commission itself.  A united stand backed up by struggles will enable us to clinch this demand in our favour.  Undoubtedly it has been our endeavours and the two days strike action that has compelled the Government to have a rethinking on their earlier stand of Decennial (Ten years} wage revision for Central Government employees and the date of effect as 1/1/2016

Unlike on the earlier occasion, the Government has not decided to grant Interim Relief and merger of Dearness allowance.  Nor has it asked the Commission to consider and make appropriate recommendation in this regard specifically.  As pointed out in our earlier communication, inclusion of a labour representative in the Commission being not an idea the UPA Government cherishes, for it is diametrically opposite to its economic policies and ideology, they have stuck to the position of sandwiching the Honourable Judge with bureaucrats.  In the light of the agreement penned by Com. Mahadeviah, the General Secretary of the recognised GDS union with the Postal Board to the effect that a separate one man committee will look into the service conditions of the Grameen Dak Sewaks, it is not surprising that the Government chose to ignore our demand to cover them within the ambit of the 7thCPC.   Our demands for parity between the past and present pensioners and scrapping of the new pension scheme also stand rejected. 

As you are aware, the 6th CPC (and the earlier Commissions also) had refused to entertain the demand for removal of anomalies despite Government referring the same to the Commission specifically.  Therefore, the omnibus clause in the terms of reference requiring the Commission to submit interim reports may not be of any help to us to raise the anomalies before the 7th CPC.

At the conclusion of the meeting held on 24/10/2013 by Secretary, DoPT, with the staff side on terms of reference of the 7th CPC, it was agreed that the Government will consider our suggestion in the matter and will convene another meeting with the presence of Secretary (Expenditure) to iron out the differences, if any, and explore the possibilities of an agreement in the matter. But no such meeting was convened and no attempt was made by the official side to arrive at an agreed Terms of Reference.

We must now react to the arbitrary and unilateral decision of the Government.  We appeal all the State Secretaries, District Secretaries and Branch Secretaries of the affiliated organisations and the State/District COCs to immediately send the following Savingram to the Prime Minister.

THE CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WORKING IN THE    .......    (NAME OF THE STATION)/ OFFICE OF...........................CONDEMN THE ATTITUDE OF THE GOVERNMENT IN NOT HONOURING ITS COMMITMENT OF HOLDING DISUCSSION WITH THE STAFF SIDE JCM NATIONAL COUNCIL BEFORE FINALISING THE TERMS OF REFERENCE OF THE 7TH CPC AND DEMAND IMMEIDATE ACCEPTANCE OF :
(i)            Interim Relief
(ii)          Merger of DA
(iii)         Bringing the Grameen Dak Sewaks within the ambit of the 7th CPC
(iv)         Date of effect from 1/1/2014
(v)          Parity in pension entitlement between the past and present pensioners
(vi)         Coverage of the existing defined benefit pension scheme to employees recruited on or after 1.1.2004.
(vii)       Include a representative of the Labour in the 7th Central Pay Commission.
(viii)     Settle the anomalies raised in the National Anomaly Committee

While the National Convention scheduled to be held at Nagpur will chalk out detailed and phased programmes of action, we call upon our State Committees and Affiliated Unions to organise massive demonstration in front of all offices and important centres on 7th  March, 2014 (Friday) or any other immediate convenient date. Kindly instruct all the Branches to mobilise their members so that the demonstration has the participation of cent per cent of the membership of the concerned branch.  The State Units and affiliated Unions may issue pamphlets and posters and ensure its wide circulation throughout the country.

As already declared by the National Secretariat of the Confederation, we shall have to go for an indefinite strike action immediately after the General Election if our demands are to be settled.

With Greetings,
Yours fraternally,
M. KRISHNAN.

Secretary General.